ESA-avgjørelse om avfall

Publisert

ESA skilt på fasade

Foto: AdobeStock

EFTAs overvåkingsorgan (ESA) har konkludert med at det ikke kan tildeles enerett på håndtering av kommunalt næringsavfall.

ESA har sendt en grunngitt uttalelse til norske myndigheter vedrørende direkte tildeling av en kontrakt for håndtering av næringsavfall i enkelte norske kommuner. ESA slår fast at direktetildelingen ikke tilfredsstiller EØS-reglene for offentlige innkjøp.

ESAs konklusjon betyr at kommunale avfallsselskaper som driver utstrakt kommersiell virksomhet ikke kan direktetildeles kontrakter for håndtering av næringsavfall fra kommunale bygg og institusjoner, som for eksempel kommunale kontorbygg, skoler, byggeaktivitet, mv.

Kommunene kan likevel velge å selve håndtere det kommunale næringsavfallet gjennom såkalt utvidet egenregi. I slike tilfeller må minst 80 % av den økonomiske aktiviteten til det kommunale avfallsselskapet som tildeles oppdraget, utføres for eierkommunene. I tillegg må eierkommunene utøve en kontroll over selskapet tilsvarende den kontrollen de utøver over sin egen virksomhet.

- ESAs konklusjoner betyr at private og kommunale avfallsselskap, som driver utstrakt kommersiell virksomhet, i større grad må konkurrere om offentlige kontrakter på like vilkår, sier Gunnar Grini, som er bransjesjef for gjenvinningsbransjen i Norsk Industri.

- Dette er et komplisert juridisk område. ESAs avklaring vil redusere risikoen for at kommuner ulovlig direktetildeler kontrakter i fremtiden. Det er nyttig for alle parter, avslutter Grini.

ESAs uttalelse har ingen betydning for kommunenes lovpålagte monopol på husholdningsavfall.

Norske myndigheter har to måneder på å uttrykke sitt syn. ESA kan etter dette velge å ta saken til EFTA-domstolen.

Les mer på ESAs nettsider