Fakta om Eliaden

Eliaden skal være hovedarena for den totale elektro-, energi- og automatiseringsbransjen i Norge.

Arrangementet skal bidra til å synliggjøre bransjens samfunnsnyttige engasjement og profilere bransjens positive bidrag til verdiskapning i samfunnet. Et viktig område for Eliaden er å bidra til bransjemessig rekruttering og opplæring, samt å profilere bransjen som viktig, interessant og spennende. 

Eliaden arrangeres annethvert år på Norges Varemesse på Lillestrøm.

Eliadens temaområder

På Eliaden finner du energi, industri og elektroinstallasjon; alle fagområdene i den elektrotekniske bransjen. Vi rendyrker hvert fagområdes særegenheter, innhold og identitet og viser deres rolle og posisjon i fellesskapet. Bli med på Eliaden – stedet for morgendagens leverandører og løsninger!

Fakta om Eliaden
 • 20.000 besøkende
 • 320 utstillere
 • 81 % av de besøkende er delaktig i beslutninger om innkjøp
 • 15 % av de besøkende er toppleder
 • 40 % av de besøkende er mellomleder
 • 70 seminarer på 3 dager
Eliadens eiere

Eliaden eies av stiftelsen Elektroforum. Overskuddet av Eliaden går til å fremme bransjens felles næringspolitikk og arbeid for å sikre god og bred utdanning og rekruttering. De seks stifterne som står bak Eliaden er:

 • Norsk Industri
 • Ifea - Industriens forening for elektronikk og automatisering
 • Nelfo
 • Energi Norge
 • Elektroforeningen
 • RIF - Rådgivende Ingeniørers Forening

> Les mer her

> Kontakt Eliaden