Næringsministeren møtte representantskapet

Publisert

På Norsk Industris representantskapsmøte 3. november deltok næringsminister Monica Mæland. Innspillene og spørsmålene var mange og gode.

Næringsminsteren åpnet med en kort presentasjon av statsbudsjettet og arbeidet med industrimeldingen. Sistnevnte, som kommer på nyåret, blir laget på bakgrunn av innspill fra industrien, og Mæland benyttet anledningen til å takke for innspillene som har kommet til nå. På slutten av møtet fikk flere av representantene komme med både spørsmål og innspill, med stort engasjement og entusiasme.

Hjemhenting

Blant temaene i meldingen er hjemhenting av produksjon fra lavkostland.

– Plutselig er det en fordel å være dyr, fordi vi ved hjelp av automatisering og digitalisering kan jobbe mer effektivt og dermed bli billigere. Det gjør at vi i stadig større grad kan hente hjem produksjonen fra utlandet, sa Mæland.

Næringsminister Monica Mæland og styreleder Hilse AasheimInnovasjon

Et annet viktig tema i meldingen er innovasjon.

– Norge er gode på innovasjon. Ikke bare den formelle biten, men også "hverdagsinnovasjon" som skjer når en fagarbeider snakker med en ingeniør eller direktøren om ting som kan forbedres eller gjøres annerledes. Den flate strukturen som eksisterer i de fleste norske bedrifter er med på å bidra til å Norge er langt fremme, sa Mæland.

Forsterkning av klyngene og Norsk Katapult er to andre viktige områder i meldingen. Gleden var stor da næringsministeren i forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet 2017 avslørte at regjeringen foreslår en bevilgning på 50 millioner kroner til oppstarten av Norsk Katapult.

– Norsk Industri verdsetter at statsråden har reist over hele landet for å høre på industrien. Vi har tro på at industrimeldingen tar for seg mange av de viktige utfordringene vi står ovenfor nå og fremover, sier direktør i Norsk Industri, Knut E. Sunde.