Krever løft for industrien

Publisert

For første gang på 37 år kommer det i løpet av de nærmeste ukene en industrimelding. Norsk Industri har store forventninger.

– Den nye industrimeldingen må ta for seg nettopp industrien. Den kan ikke bygge på næringsnøytralitet. Det er forskjell på en kino, en pølsebod og industrien, sier adm. dir. i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen.

Blant sentrale områder som må innfris, nevner han:

  • Stortingsmeldingen må prioritere at CO2-kompensasjonsordningen for prosessindustrien blir videreført utover 2020.
  • Fortsatt vekst i næringsrettete forskningsmidler også i årene fremover.
  • Katapult Norge blir en suksess og må forsterkes og fylles med nok penger.
  • Norsk Industri ønsker en garantiordning for investeringer for eksportindustrien.

> Les hele saken (klassekampen.no)