God eksportsatsing i Hurdalsplattformen

Publisert

Eksport

Illustrasjon: AdobeStock.

Den nye regjeringens plattform setter som mål at norske eksportinntekter utenom olje og gass må øke med 50 prosent innen 2030 for å sikre det norske velferdsnivået og arbeidsplasser.

I plattformen står det også at statens verktøy skal styrkes for å bistå norske eksportbedrifter, og særlig ordninger som legger til rette for økt eksport av tilvirkede varer og tjenester.

– Det er spennende at regjeringserklæringen så sterkt understreker behovet for å satse sterkere på eksport. Det er liten tvil om at eksportindustrien er produktiv og tar med seg internasjonale impulser hjem som spres via klynger og nettverk til alles beste, sier direktør Knut E. Sunde i Norsk Industri.

Konkrete tiltak

– Dette er bra og møter vårt forslag om et eksportkontor for design- og ferdigvareindustrien. Partene har i samarbeid løftet dette fram, og vi har et nesten ferdig forslag til et eksportkontor for design- og ferdigvareindustrien, som inneholder tre satsinger som rapporter og evalueringer viser er effektfulle, sier bransjesjef Egil Sundet i Norsk Industri Designindustrien.

De tre satsingene er:

  • konkrete eksport- og profileringstiltak
  • finansiell risikoavlastning i konkrete eksportsatsinger
  • bransjespesifikk markedsinnsikt.

I dag mangler virkemiddelapparatet den bransjespesifikke kompetansen og sammenlignet med våre naboland er dette en bransje med langt dårligere rammevilkår.

> Les også: Venter en mer offensiv industripolitisk satsing