Venter en mer offensiv industripolitisk satsing

Publisert

Forside "Hurdalsplattformen - For en regjering utgått fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet 2021-2025"

Forside "Hurdalsplattformen - For en regjering utgått fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet 2021-2025". Skjemdump av plattformens forside.

Etter valget sendte Norsk Industri flere innspill til den nye regjeringserklæringen. Denne ble lagt frem 13. oktober, og vi ser at flere av våre forslag er tatt hensyn til.

– Vi ser her en mer offensiv industripolitisk satsing, som legger et godt grunnlag for å få til enda mer grønn industriutvikling i årene fremover. Vi skal nå studere plattformen nærmere den kommende tiden, og ser frem til å samarbeide med både regjering og Stortinget, sier administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.

> Les Hurdalsplattformen - For en regjering utgått fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet 2021-2025