Informasjon vedrørende betinget permitteringsvarsel

Vi mottar for tiden mange spørsmål om betinget permittering ifm. bruddet i frontfagsforhandlingene. Det presiseres at det kun er våre medlemsbedrifter som er bundet av Industrioverenskomsten med LO eller YS som vi anbefaler å sende varsel om betinget permittering i forbindelse med frontfagsoppgjøret 2024.

For disse bedriftene anbefaler vi å sende varsel om betinget permittering snarest og senest innen utløpet av 23. mars 2024, hvis de gjenværende arbeidstakerne ikke lenger kan sysselsettes på rasjonell måte. Husk saksbehandlingsreglene. Les mer om permitteringsvarsel/permittering grunnet streik: > Les mer her

Dersom din bedrift ikke er bundet av Industrioverenskomsten

Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at det gjelder egne regler for permittering dersom streik i annen bedrift påvirker din bedrift. I tilfeller hvor streik i annen bedrift påvirker din bedrift er det ikke anledning til å benytte betinget permitteringsvarsel.

> Les mer her

Kontaktinfo ved tariffoppgjør

Bruk vårt henvendelsesskjema eller ring 23088888.