Resultatet for Fellesoverenskomsten for treforedling er vedtatt

Publisert

20. mai fikk Norsk Industri brev fra Fellesforbundet om at medlemmene har gitt sin tilslutning til forhandlingsresultatet.

Bedrifter som er bundet av overenskomsten kan nå starte opp lokale forhandlinger.

Kontaktinfo ved tariffoppgjør

Bruk vårt henvendelsesskjema eller ring 23088888.