Prisveksten i 2023 anslås til å havne på 4,8 prosent ifølge nye TBU-tall

Publisert

Stein Lier-Hansen under Offshore strategikonferansen.

Foto: Norsk Industri

Mandag 20. februar kom de første tallene fra Det tekniske beregningsutvalget (TBU).

Prisveksten i 2023 anslås til å havne på 4,8 prosent i i år, ifølge den foreløpige rapporten fra Teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjøret (TBU).

Prisene her til lands har steget kraftig det siste året. I 2022 var årsveksten for inflasjonen 5,8 prosent, ifølge SSB. Dette tallet viser hvor mye høyere prisene var i snitt i fjor sammenlignet med 2021. I fjor var TBUs anslag 3,3 prosent.

Det er positivt at bedriftene innen frontfaget holdt seg på rammen på 3,7% i 2022, sier administrerende direktør i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen. Men det er bekymringsfullt at spriket i lønnsutvikling mellom ulike sektorer er for høyt i 2022.  Det er viktig at rammen som settes av frontfaget holdes i andre sektorer.  Hvis ikke svekker vi konkurransekraften til eksportindustrien.

 – Utover dette har vi ikke vurdert konsekvensene for kommende oppgjør, fastslår Stein Lier-Hansen.

Les TBU-rapporten her