Lønnsoppgjøret 2023 er i gang

Publisert

Håndtrykk mellom LO-leder Peggy Hessen Følsvik og NHO-leder Ole Erik Almlid ved starten av lønnsoppgjøret 2023.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og NHO-leder Ole Erik Almlid. Foto: NTB Scanpix

Mandag 27. mars startet årets lønnsoppgjør med kravoverlevering mellom NHO og LO. Årets tariffoppgjør er et mellomoppgjør, og med mindre det er avtalt noe annet skal det kun forhandles om lønnsjustering.

Mellomoppgjøret blir krevende fordi det er stor usikkerhet for bedriftene fremover og store forskjeller i lønnsevnen mellom bransjer. NHO er derfor tydelige på at det er bedriftenes lønnsevne som må ligge til grunn for lønnsoppgjøret.

– NHO er opptatt av at lønnsveksten må være tilpasset den økonomiske situasjonen til den enkelte bedrift. Hoveddelen av lønnsveksten må derfor komme gjennom lokale forhandlinger, og ikke gjennom generelle tillegg og eventuelle lavlønnstillegg, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

Forhandlingsfristen går ut torsdag 30. mars.

> Les mer her (nho.no)

Kontaktinfo ved tariffoppgjør

Bruk vårt henvendelsesskjema eller ring 23088888.