Lønnsoppgjøret 2023: Brudd i forhandlingene

Publisert

Illustrasjon av terninger som staver Tariff

Foto: AdobeStock

Torsdag 30. mars ble det brudd i lønnsforhandlingene mellom LO/YS og NHO.

– Summen av motpartens forventninger innebærer en for tung bør for mange av våre medlemmer, sier administrerende direktør Ole Erik Almlid i NHO.

Dermed er det klart at partene må ha hjelp av Riksmekler for å komme seg videre. Det blir mekling 14. og 15. april.

Plassoppsigelse er varslet for samtlige bedrifter. Vi får ikke informasjon om plassfratredelsen før denne foreligger tirsdag over påske, 11. april.

Vi minner om at bedriftene må sende ut varsel om betinget permittering senest 31. mars. Et slikt varsel kan ikke gis før det er gjennomført et drøftingsmøte med de tillitsvalgte.

> Mer informasjon og maler finner du på Arbinn

> Avtaler omfattet av mellomoppgjøret (nho.no)

Kontaktinfo ved tariffoppgjør

Bruk vårt henvendelsesskjema eller ring 23088888.