Industrioverenskomsten - Regulering av lønnssatser 2023

Publisert

Fellesforbundet og Norsk Industri har etter mellomoppgjøret 2023 foretatt reguleringer av lønnssatsene i Industrioverenskomsten, VO-, TEKO- og TD-delene.

> Se protokoll

Det foretas ikke omregning og etterbetaling av overtidstillegg, skifttillegg mv. for arbeid utført før vedtakelsen, den 28. april 2023. Dette omfatter også offshoretillegget etter VO bilag 1, punkt 11.2.

Garantert fortjeneste VO per 1. april 2023

Det vises til Industrioverenskomsten – VO delen §3.2 – garantert fortjeneste:

Gjennomsnittlig timefortjeneste for voksne arbeidere i 2022 (uten arbeidende formenn): kr 245,72.

Regulering etter bestemmelsen skal foretas slik at den gjennomsnittlige timefortjenesten for gruppene i bedriften, per 1. april 2023, er minst følgende gjennomsnitt:

Beregnet timefortjenesten for de respektive gruppene er:

  • Fagarbeidere: kr 213,78 (87 % av kr 245,72)
  • Spesialarbeidere: kr 201,49 (82 % av kr 245,72)
  • Hjelpearbeidere kr 181,83 (74 % av kr 245,72)

Vi gjør særlig oppmerksom på at det generelle tillegget på kr 7,50 som skal som følge av mellomoppgjøret 2023 skal inngå i bedriftens grunnlag som skal sammenlignes med nivåene ovenfor i dette brevet.

Kontaktinfo ved tariffoppgjør

Bruk vårt henvendelsesskjema eller ring 23088888.