Foreløpige TBU-tall: Årslønnsveksten i industrien lavere enn anslått

Publisert

Fra pressekonferanse

Fung. administrerende direktør Knut E. Sunde ved fremleggelsen av Konjunkturrapporten 2024 30. januar. Foto: Norsk Industri

16. februar kom de foreløpige tallene fra Teknisk Beregningsutvalg (TBU). Årslønnsveksten fra 2022 til 2023 i industrien samlet i NHO-området er foreløpig beregnet til 4,8 prosent. Dette er lavere enn først antatt.

Frontfagsrammen ble anslått til 5,2 prosent ved mellomoppgjøret i 2023.

– Vi konstaterer at frontfaget leverer, og at den normen frontfaget setter er viktig og troverdig, sier fung. administrerende direktør Knut E. Sunde.

I pressemeldingen fra utvalget står det:

Utvalget anslår nå konsumprisveksten til 4,1 prosent fra 2023 til 2024, mot 5,5 prosent året før. Anslaget er usikkert. I de siste månedene har kronekursen styrket seg, og terminprisene på kraft har gått ned. Usikkerheten er spesielt knyttet til utviklingen i kronekursen, energiprisene og internasjonal prisvekst. Utvalget vil legge fram et nytt anslag for prisveksten 12. mars.

Hvorvidt årets hovedoppgjør blir forbundsvist vedtas på LOs representantskapsmøte 20. februar.

> Les mer her (regjeringen.no)