Enighet i forhandlingene på overenskomsten for farmasøytiske bedrifter

Publisert

To kvinner ved et bord

Barbro Auestad fra IE&FLT signerer protokollen sammen med Linn Catrine Sjølund fra Norsk Industri. Foto: Frode Ersfjord / IE&FLT

Det ble gjennomført tarifforhandlinger på overenskomst nr. 109 for farmasøytiske bedrifter 14.–16. mai mellom Norsk Industri og IE&FLT.

Partene kom til enighet natt til 16. mai. Oppgjøret er vedtatt og bedrifter bundet av overenskomsten kan starte opp med lokale forhandlinger.

Se den fullstendige forhandlingsprotokollen for detaljer.

Kontaktinfo ved tariffoppgjør

Bruk vårt henvendelsesskjema eller ring 23088888.