Advokatservice Haavind

Advokatfirmaet Haavind AS utfører juridisk bistand som særlig møter industriens behov. Oppgis det til advokatfirma at man er medlem av Norsk Industri sikres medlemmet fordeler. Norsk Industri har en avtale med Haavind som gir våre medlemmer gratis førstekonsultasjon, samt bistand etter rabatterte priser.

Advokatfirmaet Haavind har gjennom mange års samarbeid med Norsk Industri opparbeidet grundig bransjekunnskap og særlig kompetanse knyttet til de rettslige spørsmålene industrien står overfor.

Firmaet har bl.a. på vegne av Norsk Industri deltatt i utformingen av viktige internasjonale kontraktsstandarder som NL- og Orgalime-betingelsene.

Fri førstekonsultasjon

Avtalen innebærer at medlemsbedrifter i Norsk Industri kan ha en fri og ikke fakturerbar første konsultasjon om en aktuell problemstilling med bistand på inntil 1 time, skriftlig eller muntlig. Det kan for eksempel dreie seg om forståelsen av en kontraktsklausul, valg av standardkontrakter, forbehold ved tilbud, krav fra kunde/underleverandør m.m. Konsultasjonen vil imidlertid kunne gjelde et hvilket som helst rettslig spørsmål industrien står ovenfor.

Videre konsultasjoner med rabatt

I utgangspunktet vil rammen for denne konsultasjonen være en telefonsamtale eller kortere epostutveksling, kombinert med gjennomgang av en begrenset tekst. Dersom saken utvikler seg videre, eller i utgangspunktet krever mer arbeid enn denne rammen tilsier, vil man etablere et ordinært kundeforhold, men til priser som er særlig avtalt mellom Haavind og Norsk Industri. Medlemmer i Norsk Industri sikres da 15% rabatt. 

Den gratis konsultasjonsordningen kan nyttes flere ganger av samme medlemsbedrift, men vil ikke kunne nyttes som en i praksis løpende konsultasjonsordning.

Kontaktinformasjon Advokatfirmaet Haavind AS

Haavind holder til i Bygdøy allé 2, PB 359 Sentrum, 0101 Oslo, tlf. 22433000

Se alle våre advokattjenester her