Kommentarer vedrørende Fellesforbundets "Innleiekampanje 2019"

Publisert

Fellesforbundet har som en prioritert sak i 2019 lansert det som kalles "Innleiekampanjen 2019". Norsk Industri er ikke enige i budskapet som ligger i forbundets veiledning til lokale tillitsvalgte

Målet for kampanjen er å redusere bruken av innleide, og å øke andelen egne, fast ansatte i innleiebedriftene.

Norsk Industri ble først gjort oppmerksom på både innleiekampanjen og endringer i vilkår for søknader om rotasjonsordninger fra våre medlemsbedrifter. Vi har i etterfølgende samtaler og møter med Fellesforbundet gitt klart uttrykk for at vi ikke er enige i budskapet som ligger i forbundets veiledning til lokale tillitsvalgte. Vårt budskap, som er formidlet til Fellesforbundet, er oppsummert i dokumentet under.

> Last ned våre kommentarer