Høring om gjennomsnittsberegning av arbeidstid (Dokument 8)

Publisert

Vibeke Lærum og Hans Martin Møllhausen på høring i Stortinget om gjennomsnittsberegning av arbeidstid (Dok. 8) 26. november 2018. Skjermdump: Stortingets nett-tv

Vibeke Lærum og Hans Martin Møllhausen på høring i Stortinget om gjennomsnittsberegning av arbeidstid (Dok. 8) 26. november 2018. Skjermdump: Stortingets nett-tv.

Advokatene Vibeke Lærum og Hans Martin Møllhausen deltok 26. november på en høring i Stortinget om gjennomsnittsberegning av arbeidstid (Dokument 8:33 S (2018-2019)).

Det er kommet et forslag fra stortingsrepresentanter fra Arbeiderpartiet, som innebærer at gjennomsnittsberegningen av arbeidstid innen allmenngjort område skal forbeholdes bedrifter bundet av landsomfattende tariffavtale med fagforening med innstillingsrett.

Norsk Industri mener at et slikt forslag vil få negative konsekvenser for vår skips- og verftsindustri, bl.a. når det gjelder gjennomføring av ordinær drift.

> Last ned høringssvaret