Arbeiderpartiet om begrensninger i innleie: Økt produktivitet og innovasjon

Publisert

Arbeiderpartiet mener at innleie skal begrenses til å dreie seg om det som har vært utgangspunktet hele tiden: Å håndtere produksjonstopper og behov for vikarer.

Arild Grande. Foto: Stortinget.

Dette vil det være full mulighet for også nå.

– Men det vi har sett, særlig innen bygg og anlegg og etter hvert i flere bransjer, er at innleie er i ferd med å fortrenge faste ansettelser. Dette er blitt en mer permanent situasjon enn det som egentlig var hensikten, sier Arild Grande (Ap), medlem av Arbeids- og sosialkomiteen.

Kun bedrifter med tariffavtale kan leie inn

Derfor har blant andre bygg- og anleggsbransjen jobbet for å begrense adgangen til innleie, hvor man har funnet et grep som gjør at den adgangen kun vil bli gitt til bedrifter som er omfattet av en landsomfattende tariffavtale, med fagforening med innstillingsrett, hvor man kan gjøre avtaler om hvordan man skal håndtere innleiebehovet med de tillitsvalgte. Får man til en sånn avtale, eller man allerede har en tariffavtale, så representerer ikke lovendringen noe nytt.

– Der hvor bedriftene allerede har tariffavtale og ting er på stell, så vil det ikke være noe nytt. Men for de som ikke har tariffavtale og som ikke har avtale med tillitsvalgte når det gjelder bruk av innleid arbeidskraft, så må man sørge for å få organiserte arbeidstakere. Så i tillegg til at dette vil være med på å rydde opp i innleieproblematikken, vil det også bidra til høyere organisasjonsgrad. Dette vet vi bidrar til økt produktivitet og innovasjon, altså en vinn-vinn-situasjon, sier Grande.

Saken fortsetter etter videoen.

Hva med bemanningsbransjen?

For bemanningsbransjen innebærer dette at man ikke kan operere med såkalte nulltimerskontrakter, hvor folk kun får betalt for det oppdraget de er på, men likevel er forpliktet til å være tilknyttet en arbeidsgiver. Bransjen må sørge for at det er ordnede forhold for de som skal leies ut.

– Det betyr at man må konsentrere virksomheten rundt å drive med formidling av vikarer og til å ta produksjontopper i arbeidslivet. Det Stortinget nå vedtar vil være en storstilt oppryddingsaksjon, sier Grande.

Partssamarbeid til etterfølgelse

– Vi vil fremholde sterkt det arbeidet som Norsk Industri og Fellesforbundet har gjort i fellesskap for å få bukt med den store innleieproblematikken som var i industrien for noen år siden. Vi mener det man har fått til på dette området bør være til inspirasjon for det øvrige arbeidsliv, sier Grande.

Konkurransekraften viktig

Innleie utgjør et viktig element i norsk arbeidsliv for å sikre den fleksibilitet som er avgjørende for sykliske næringer. For industriens del er det ingenting som tyder på at innleie går på bekostning av faste ansettelser, men er for mange unge mennesker inngangen til et yrkesaktivt liv.

Det er avgjørende viktig for konkurranseutsatt industri og for mange andre næringer at innleie av arbeidskraft kan skje på en slik måte at norsk industri slipper fordyrende og byråkratiske ordninger. I siste instans kan en utvikling i denne retning føre til at oppdrag glipper for norsk industri og at utenlandske konkurrenter vinner.

– Vi skal ha et seriøst arbeidsliv i Norge, det er alle enige om. Men vår konkurransekraft forutsetter i mange sammenhenger at industrien kan gjøre seg bruk av innleid arbeidskraft i kortere eller lengre perioder, sier adm. dir. Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.