Norsk Industri

Innhold

Kontakt oss

Norsk Industri holder til i Næringslivets Hus på Majorstuen i Oslo. Du finner oss vis-a-vis Frognerbadet.

Kontaktinformasjon

Arbeidsgiverspørsmål

Gratis vakttelefon for medlemmer - 23 08 88 88
> Les mer om vår arbeidsgiverservice

Medlemspørsmål

Medlemsservice / generell informasjon: Kirsti Berdal

Annet

> Ansatte i Norsk Industri
> Pressekontakter

Besøksadresse
Norsk Industri
Næringslivets hus
Middelthuns gate 27, Oslo

Postadresse
Norsk Industri
Postboks 7072 Majorstuen'
0306 Oslo

Fakturaadresse
Norsk Industri c/o NHO ServicePartner scanning
Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo

Telefon: (+47) 23 08 88 00
Organisasjonsnr: NO 952 151 266 MVA