Norsk Industri

Innhold

Henriette C. Piene Grønvold

Fagsjef

Organisasjonsavdeling

Jobber med administrativt arbeid, HR- og personaloppgaver samt kursvirksomhet.

Administrative oppgaver for Norsk Industris Styre, Representantskap, Ledergruppe, Valgkomité, Generalforsamling, Arbeidspolitisk utvalg, Reisebedriftsgruppen og tarifforhandlinger.

HR- og personaloppgaver i forbindelse med rekruttering, onboarding, digitalisering, interne arrangementer.

Kursvirksomhet i forbindelse med lederopplæring for ansatte i medlemsbedrifter; Grunnkurs Ledelse og Instruktørkurs.

> LinkedIn