Nå skjer det ting i virkemiddelapparatet! - 02.12.19

Fagsjef for forskning og innovasjon Katrine Vinnes og direktør Knut E. Sunde i Norsk Industri. Foto: Norsk Industri

To blide mennesker.

Industrien vokser, og vi ønsker at den skal vokse enda mer. Derfor må vi ha et næringsrettet virkemiddelapparat som funker for bedriftene! Hør hva direktør Knut E. Sunde og fagsjef for forskning og innovasjon Katrine Vinnes tenker om dagens virkemiddelapparat, og hvordan det bør forenkles og effektiviseres for å gjøre norsk industri enda mer rustet for fremtiden.

Spotify iTunes