Norsk Industri

Innhold

Podcasts

Her finner du podcaster laget i Norsk Industris regi.

Hør våre podcasts

Hva vil digitalisering og robotisering bety for norsk industri?

Digitalisering griper i dag inn i hele verdikjeden, og nye produkter, markeder og forretningsområder utvikles. Ny teknologi påvirker også i stor grad markedsmodellene, og mange bedrifter satser betydelige midler i den tjenesteytende og digitale delen av sin virksomhet.

> Hør podcasten

 

Medvirkende:

 • Administrerende direktør Stein Lier Hansen i Norsk Industri
 • Stefan Hyttfors, Hyttfors AB
 • Ann Christin Andersen, Chief Digital Officer, TechnipFMC og styreleder i Norsk Industri sin avdeling for olje og gass
 • Tor Erik Nicolaisen, Manager Manufactoring Engineering, Steertech Raufoss
 • Einar Hareide, industridesigner, Hareide Design
 • Geir Ringen, professor, NTNU Institutt for maskinteknikk og produksjon
 • Hans Petter Kleppen, forskningsdirektør, ACD Pharmaceuticals
 • Pål Romberg, EVP, Borregaard
 • Jan Christian Vestre, CEO, Vestre
 • Hege Økland, CEO, NCE Maritime CleanTech
 • Ingrid Riddervold Lorange, adm. dir., Siva
 • Arne Torget, Poet
 • Utviklingsdirektør Chul Christian Aamodt i enerWE.

Produsent: Cecilie Svabø

Laget av Enerwe for Norsk Industri.

– Norsk industri kjemper om gull i et VM hver bidige dag

Norsk industri er i internasjonal konkurranse og det gjør at bransjen ikke kan ta seg råd til noe hvilekjær selv om tidene er gode.

> Hør podcast

I Energibransjens TEMApodcast forteller administrende direktør Stein Lier Hansen i Norsk Industri at Norge konkurrerer med både lavkost- og høyteknologiske land, og at norsk industri derfor må være fremoverlent for å løfte seg høyere i verdikjeden. – Vi må alltid tenke gjennom hvordan vi kan ta i bruk ny teknologi for å produsere mer per ansatt, mer per time og mer per energiinnsats, forklarer Hansen.

Gjennom å vise frem en rekke digitale og teknologiske nyskapinger i ulike industrier gir Norsk Industri et innblikk i fremtidens avanserte industri. Norsk Industri vil også vise hvordan et felleskap mellom utdanning, forskning og industri – støttet av virkemiddelapparatet – kan forsterke et allerede høyt teknologisk nivå ved å utnytte de muligheter som følger av digitalisering og økt datakraft.