HMS, kompetanse og statistikk

Gjennom bransje- og fagspesifikke utvalg på HMS-feltet ivaretar og videreutvikler Norsk Industri kompetansen på helse, miljø og sikkerhet til fordel for våre medlemmer. Norsk Industri er også part i regelverksforum og i trepartssamarbeidet for grenseverdier. Vi støtter våre medlemmer i deres arbeid med HMS, og tilbyr blant annet HMS-verktøyet E-verdier til en redusert pris.
Les mer om E-verdier

Norsk Industri samler inn data om sykefravær og personskader fra de medlemmene som ønsker det. Resultatene er tilgjengelig på en nettside der de rapporterende bedriftene kan sammenligne egne resultater med andre bedrifter, bransjer eller norsk industri. 
Les mer om HMS- og sykefraværsstatistikken