Reduser utslipp med GoGreen Plus fra DHL Express

Illustrasjon

Som første globale ekspresstransportør tilbyr DHL Express sine kunder å investere i bruk av bærekraftig flydrivstoff (SAF) for å redusere kundenes karbonutslipp knyttet til deres forsendelser. GoGreen Plus er nå en del av standard avtalen med Norsk Industri.

Flyfraktkunder til DHL Express globalt kan velge tjenesten GoGreen Plus for sine forsendelser, og den enkelte kunde får selv mulighet til å skreddersy CO2e-reduksjonen de ønsker å oppnå og mengden SAF de bruker. Prosessen revideres årlig av Société Générale de Surveillance (SGS) for å verifisere overholdelse av regler og standarder.

Bærekraftig flydrivstoff er et grønt alternativ til tradisjonelt flydrivstoff. Vanlig flydrivstoff (parafin) lages av petroelum, mens SAF produseres fra alternative råstoffer med en forbedret bærefraktsprofil, som f.eks. brukt matolje, mais, avfall, hydrogen eller CO2-syntese. Den kjemiske strukturen til SAF ligner på tradisjonelt flydrivstoff basert på fossilt brensel. Dette gjør det mulig å bruke SAF som et «tilleggsdrivstoff» som blandes sammen med parafin til bruk i fly uten motormodifikasjoner. SAF kan effektivt redusere livssyklusutslipp av typiske flydrivstoffutslipp med opptil 80 %.

Innsetting via GoGreen Plus gjør at kundene kan redusere sine Scope 3-utslipp, de indirekte klimagassutslippene som forekommer i et selskaps verdikjede, inkludert nedstrøms transport og distribusjon. I motsetning til kompenserende initiativer, er innsetting anerkjent som karbonreduksjonsinnsats av Science Based Target-initiativet, fordi det er utformet for å redusere utslipp direkte knyttet til en virksomhets drift. Utslipp unngås eller reduseres innenfor bedriftens egen verdikjede.

GoGreen Plus-tjenesten er en del av DHL Groups bærekraftsmål om å oppnå netto-nullutslipp innen 2050. Den bidrar til delmålet om å bruke 30 % SAF for all flytransport innen 2030. I tråd med bærekraftsstrategien har DHL Group som mål å tilby et grønt alternativ for alle produkter og tjenester på tvers av alle divisjoner.

Har du spørsmål, ta kontakt med Roni i DHL