Frakt

I samarbeid med DHL Express tilbyr Norsk Industri landets billigste og mest effektive ekspress flyfrakttjenester.

Økende krav om bruk av flyekspress-sendinger imøtekommes av denne dør-til-dør-tjenesten, som ofte har halvert medlemmenes kostnader i forhold til bedriftenes individuelt avtalte priser.

Ekspress flyfrakt

Ingen av konkurrentene har et tilnærmet utbygget distribusjonsnett i Norge. DHL Express har egne fly til Kristiansand, Stavanger, Bergen, Ålesund og Trondheim, i tillegg til Oslo. Det er selvfølgelig daglige flyforbindelser også til andre deler av landet, slik at nær alle byer og større tettsteder levers ankomstdagen. Tilsvarende service tilbys også for eksport. DHL har kontorer i alle verdens land minus ett. DHL Express tilbyr Norsk Industris medlemmer, som samlet sett er DHLs største kunde i Norge, svært gode priser.

Go green med DHL

DHL tilbyr nå karbon-rapportering og en karbonnøytral produktportefølje. Det er inkludert i avtalen med Norsk Industri.

GOGREEN er DHLs sertifiserte kalkulator for karbonutslipp. Kundene vil kunne få en oversikt over hvor mye karbon deres sendinger har generert. Deutsche Post DHL bruker inntektene av GOGREEN direkte til klimaforbedrende tiltak. 

For spørsmål og avtale send e-post til noleads@dhl.com.