Norsk Industri

Innhold

Grunnkurs Ledelse

Dette kurset vil styrke deg som er leder, eller deg som er i ferd med å bli det. Kurset har to samlinger (flere alternativer), samt nettstudier/innsendingsoppgaver.

Målgruppe: Mellomledere, skiftledere, gruppeledere eller andre som har/er tiltenkt en lederrolle i en bedrift.
Sted: Vikersund/Bergen
Kursform: Ved behov
Pris medlem: Kr. 9.300,-
Pris ikke-medlem: Kr. 12.000,-
Kurset passer for personer som har eller er aktuelle for ledende funksjoner i bedriften, eller som av andre grunner vil ha nytte av en bred og grunnleggende opplæring i ledelsestemaer. Aktuelle målgrupper kan være nåværende eller kommende førstelinjeledere, baser, teamledere, gruppeledere, avløsere til slike, og andre.

Innhold

  • Grupper og kommunikasjon
  • Ledelse
  • Organisasjon og endring
  • Jus og avtaleforhold
  • Kompetanseutvikling
  • HMS og kvalitetsledelse
  • Økonomistyring

Form

Nettkurs Du får tilsendt pensumbøker og vil arbeide med temaene på egenhånd og eventuelt i bedriftsinterne møter. Nettbaserte oppgaver, åtte innsendingsoppgaver til nettlærer, en prosjektoppgave og to semestersamlinger. 
Semestersamlinger Semestersamlingene arrangeres vanligvis over to dager i november og mars. Bedriftene kommer her sammen med deltakere fra andre bedrifter til faglig fordypning og erfaringsutveksling.
Bedriftsintern samling Hver bedriftsgruppe skal gjennom kursperioden ha en lokal veileder/kontaktperson.

Bedriftenes kursledere inviteres til oppstartsmøte i begynnelsen av september. Etter det starter gruppene opp og kurset er i gang!

Semestersamlinger:
Vanligvis to dager i november og i mars, enten i Vikersund eller i Bergen.