Grunnkurs ledelse - kurset som styrker deg som leder

Dette kurset vil styrke deg som allerede er leder, eller deg som er i ferd med å bli det. Kurset kommer i to utgaver - med og uten samlinger.

Gå til Grunnkurs ledelse med samling

KURS: Grunnkurs ledelse

Er du ny i en lederrolle eller ønsker du bare å lære litt mer om ledelse? På dette kurset får du grunnleggende kunnskap om hva det vil si å være en god leder. Kursene er basert på fjernundervisning med nettstøtte, og kan dermed gjennomføres samtidig som man er i full jobb. Kurset passer for nåværende eller kommende førstelinjeledere, baser, teamledere, gruppeledere, avløsere til slike, og andre.
 
Kursform: Nettkurs
Pris medlem:
Kr. 8.000,-
Pris ikke-medlem:
Kr. 9.500,-
 

Er du ny i en lederrolle eller ønsker du bare å lære litt mer om ledelse? Alle er en leder på forskjellige nivåer, enten fast eller fra tid til annen. På dette kurset får du grunnleggende kunnskap om hva det vil si å være en god leder. Kursene er nettbasert, og kan dermed gjennomføres samtidig som man er i full jobb.

Kurset kan startes når som helst, og gjennomføres i eget tempo.

Kurset er et selvstudium, og passer for personer som har eller er aktuelle for ledende funksjoner i bedriften, eller som av andre grunner vil ha nytte av en bred og grunnleggende opplæring i ledelsestemaer.

Innhold

 • Grupper og kommunikasjon
 • Ledelse
 • Organisasjon og endring
 • Jus og avtaleforhold
 • Kompetanseutvikling
 • HMS og kvalitetsledelse
 • Økonomistyring
Kursform og gjennomføring

Kurset består av nettstudier og innsendingsoppgaver. Nettleksjoner og interaktive moduler gir god visualisering av lærestoffet, i tillegg til pensumhefter (som du får tilsendt).

Kurset har sju oppgaver som skal sendes inn til en nettlærer. Hver deltager får en nettlærer som følger en gjennom kurset.

Det er vanlig å bruke fra 1/2 til 1 år på kurset.

_____________________________________
 

KURS: Grunnkurs ledelse med samling

Dette kurset passer for for personer som har eller er aktuelle for ledende funksjoner i bedriften, eller som av andre grunner vil ha nytte av en bred og grunnleggende opplæring i ledelsestemaer. Aktuelle målgrupper kan være nåværende eller kommende førstelinjeledere, baser, teamledere, gruppeledere, avløsere til slike, og andre.
 
Kursform: Selvstudium, samlinger på Teams og eventuelt bedriftsinterne samlinger.
Pris medlem: Kr. 11.700,-
Pris ikke-medlem: Kr. 15.000,-
 
Innhold
 • Grupper og kommunikasjon
 • Ledelse
 • Organisasjon og endring
 • Jus og avtaleforhold
 • Kompetanseutvikling
 • HMS og kvalitetsledelse
 • Økonomistyring
Kursform og gjennomføring

Nettkurs: Du får tilsendt pensumbøker og vil arbeide med temaene på egenhånd og eventuelt i bedriftsinterne møter. Nettbaserte oppgaver, åtte innsendingsoppgaver til nettlærer, en prosjektoppgave og samlinger på Teams.

Samlinger på Teams: Inntil 4 samlinger på Teams spredt utover i kurset. Bedriftene kommer her sammen med deltakere fra andre bedrifter til faglig fordypning, gruppearbeid og erfaringsutveksling.

Bedriftsintern samling: Dersom det er flere deltakere fra samme bedrift anbefaler vi at disse kommer sammen så ofte som mulig, gjerne med en kursleder, for å diskutere pensum relatert til bedriftens forhold.

Bedriftenes kursledere inviteres til oppstartsmøte i begynnelsen av september. Etter det starter gruppene opp og kurset er i gang!

Har du spørsmål om kurs og kompetanse?

Ta kontakt via vårt henvendelsessystem!

Dersom du ikke finner e-posten når du oppretter bruker, sjekk søppelposten.