Treforedling - yrkesteorikurs

Vi tilbyr to nettkurs for lærlinger i treforedlingsindustrien som skal ta fabrev i kjemiprosessfaget eller produksjonsteknikkfaget.

Kursform: Nettkurs
Pris medlem
: Kr. 7.100,- (per kurs)
Pris ikke-medlem: Kr. 8.500,- (per kurs)

Norsk Industri tilbyr følgende kurs innen treforedling:

  • Yrkesteorikurs papir
  • Yrkesteorikurs mekanisk masse

Kurset vil gi operatører og lærlinger i treforedlingsindustri mer kunnskap om prosessen ved bedriften, og vil være en god forberedelse for lærlinger og andre som skal opp til den praktiske fagprøven.

Kursene er nettbasert, og kan dermed gjennomføres samtidig som man er i full jobb.

Kursene består av interaktive moduler som gir god visualisering av lærestoffet, i tillegg til permen med skriftlig lærestoff. Kurset har en rekke oppgaver som skal sendes inn til en nettlærer. Hver deltager får en nettlærer som følger en gjennom kurset.

Kursene kan tas som selvstudium, men det mest optimale er at en gruppe av kandidater kjører et samlet løp, og bedriften organiserer støtteundervisning/samlinger for deltakerne.

Kursene kan startes når som helst, og gjennomføres i eget tempo. Det er vanlig å bruke et halvt år å gjennomføringen.

Kurset avsluttes med en eksamen i regi av Norsk Industri.

Fagbrev

Operatører i treforedlingsindustrien kan ta fagbrev i Kjemiprosessfaget eller Produksjonsteknikkfaget. Norsk Industri har kurs i begge disse fagene.

Har du spørsmål om kurs og kompetanse?

Ta kontakt via vårt henvendelsessystem!

Dersom du ikke finner e-posten når du oppretter bruker, sjekk søppelposten.