Produksjonsteknikkfaget

Kurset er for praksiskandidater og lærlinger som skal ta fagbrev i produksjonsteknikkfaget. Kurset er nettbasert og forbereder til den offentlige eksamen som må bestås før den praktiske fagprøven.

Kursform: Nettkurs
Pris medlem
: Kr. 6.400,-
Pris ikke-medlem: Kr. 7.600,-

Når kunnskap teller - å løfte ufaglærte ansatte til fagbrev

Både for den enkelte ansatt og bedriften, vil fagbrev være et kvalitetsstempel og en viktig investering. Bedriften sikres kvalitet i alle ledd og stiller langt sterkere i den økende konkurransen. Fagoperatører med økt kompetanse arbeider ikke bare mer effektivt, men finner nye løsninger, har større endringsevne, gjør færre feil, har bredere kompetanse, arbeider mer selvstendig og gjør bedriften i stand til å tilpasse seg stadig skiftende krav for å henge med i konkurransen. 

Kursplattform på nett

Kurset er basert på fjernundervisning med nettstøtte, og kan dermed gjennomføres samtidig som man er i full jobb. Man får tilgang til kursplattformen som er det digitale klasserommet. Her finner en nettleksjoner/e-forelesninger (med tale) som gir god visualisering av lærestoffet. Her finner en også innsendingsoppgavene, som skal sendes inn til din nettlærer. Nettlæreren er også tilgjengelig for spørsmål underveis i kurset.

I tillegg får man tilgang til en e-bok med alt lærestoffet. E-boken kan lastes ned på PC/telefon/lesebrett og er tilgjengelig off-line. Dersom man ønsker trykt materiell i stedet for e-bok kan det bestilles for ett tillegg på kr 1.000,-. Dette bestilles i påmeldingsskjemaet.

Kombiner nettkurset med bedriftsinterne samlinger

Kursene kan tas som selvstudium, men det mest optimale er at en gruppe av kandidater kjører et samlet løp, og bedriften organiserer støtteundervisning/samlinger for deltakerne.

Kursinnhold

Kurset dekker målene i læreplanene for Vg3 Produksjonsteknikkfaget, og har som mål å forberede deltakerne til den offentlige eksamen. 

Kurset kan startes når som helst, og gjennomføres i eget tempo. Det er vanlig å bruke fra 1/2 til 1 år på kurset.

Innhold i kurset er:

  • Produksjon og produksjonsprosessen
  • Produksjonsplanlegging
  • Prosesstyring
  • Kvalitet- og forbedringsarbeid
  • Førstelinjes vedlikehold
  • Hydraulikk og Pneumatikk
  • Elektroteknikk
  • Helse, miljø og sikkerhet

Praksiskandidater

Praksiskandidater er voksne som tar hele utdanningen i bedriften, uten at det inngås lærekontrakt. Kravet for å ta fagbrev som praksiskandidat er fem års allsidig praksis. Før praksiskandidaten kan avlegge den praktiske fagprøven, må vedkommende i henhold til forskriften til opplæringsloven bestå en offentlig eksamen. Eksamen skal vise i hvilken grad kandidaten har nådd kompetansemålene i læreplanen for faget. Kursene til Norsk Industri vil gi den nødvendige teorien for å gå opp til denne eksamen.

Lærlinger

Selv om lærlinger har gjennomført to år i videregående skole, har de ofte behov for teoripåfyll i læretiden og i forkant av fagprøven. Med innføring av Kunnskapsløftet har læreplanene blitt bredere og mer generelle, og det vil i mange tilfeller være behov for mer spisset opplæring innen det enkelte fag og den enkelte bransje. Kursene til Norsk Industri vil gi det nødvendige teori-påfyllet.

Eksamen

Kurset forbereder til den offentlige eksamene som må bestås før man kan meldes opp til den praktiske fagprøven. Oppmelding til eksamen gjøres på www.privatistweb.no innen 31. januar for eksamen i juni og innen 15. september for eksamen i desember. Eksamenskoden er PRT3102.