Kran- og løfteoperasjonsfaget

Kurset er for praksiskandidater og lærlinger som skal ta fagbrev i kran- og løfteoperasjonsfaget. Kurset er nettbasert og forbereder til den offentlige eksamen som må bestås før den praktiske fagprøven.

Kursform: Nettkurs
Pris medlem:
Kr. 8.800,-
Pris ikke-medlem:
Kr. 10.500,-

Kurset er nettbasert og kan gjennomføres som både selvstudie og med samlinger på bedriften. Kurset er basert på fjernundervisning med nettstøtte, og kan dermed gjennomføres samtidig som man er i full jobb.

Man får tilgang til kursplattformen som er det digitale klasserommet. Her finner en nettleksjoner/e-forelesninger (med tale) som gir god visualisering av lærestoffet. Her finner en også innsendingsoppgavene, som skal sendes inn til din nettlærer. Nettlæreren er også tilgjengelig for spørsmål underveis i kurset.

Hvis ønskelig kan man kjøpe tilhørende lærebok "Sikker bruk av løfteredskap". 

Kombiner nettkurset med bedriftsinterne samlinger

Kursene kan tas som selvstudium, men det mest optimale er at en gruppe av kandidater kjører et samlet løp, og bedriften organiserer støtteundervisning/samlinger for deltakerne.

Kursinnhold

Kurset dekker målene i læreplanene for Vg3 Kran- og løfteoperasjonsfaget, og har som mål å forberede deltakerne til den offentlige eksamen. 

Kurset kan startes når som helst, og gjennomføres i eget tempo. Det er vanlig å bruke ca 1 år/2 semestre på kurset.

Innhold i kurset er:

 • Løfteutstyr, bruksområder og personell
 • HMS-Risikovurdering, ulykker og ansvar
 • Lover, forskrifter og standarder
 • Definisjoner, ord og uttrykk
 • Anhuking, tyngdepunkt og løftetabeller
 • Fiberstropper
 • Kjettingredskap
 • Ståltaustropper
 • Ståltau til vinsj og endefester
 • Sjakler
 • Øyebolter, løfteører
 • Pallegaffel, tobber, transportenheter og containere
 • Åk, løftestativ, klyper, vakuum- og magnetløftere
 • Integrerte løftepunkter
 • Håndtaljer
 • Ytre miljø og farlig gods
 • Signaler og tegn, styretau
 • Sikkerhetsregler for løfteoperasjoner
 • Personløft
 • Sikkerhetsregler for mobilkraner

Praksiskandidater

Praksiskandidater er voksne som tar hele utdanningen i bedriften, uten at det inngås lærekontrakt. Kravet for å ta fagbrev som praksiskandidat er fem års allsidig praksis. Før praksiskandidaten kan avlegge den praktiske fagprøven, må vedkommende i henhold til forskriften til opplæringsloven bestå en offentlig eksamen. Eksamen skal vise i hvilken grad kandidaten har nådd kompetansemålene i læreplanen for faget. Kurset vil gi den nødvendige teorien for å gå opp til denne eksamen.

Lærlinger

Selv om lærlinger har gjennomført to år i videregående skole, har de ofte behov for teoripåfyll i læretiden og i forkant av fagprøven. Med innføring av Kunnskapsløftet har læreplanene blitt bredere og mer generelle, og det vil i mange tilfeller være behov for mer spisset opplæring innen det enkelte fag og den enkelte bransje. Kurs vil gi det nødvendige teori-påfyllet.

Eksamen

Kurset forbereder til den offentlige eksamene som må bestås før man kan meldes opp til den praktiske fagprøven. Eksamenskoden er KL03102.

Frist for påmelding til eksamen:
• Våreksamen er 1. februar
• Høsteksamen er 15. september

Du må selv melde deg opp i til eksamen i det fylket du ønsker å gjennomføre i. Fylkene har forskjellige datoer for når de åpner for påmelding og forskjellige systemløsninger for påmelding.
Les hva som gjelder for Nordland, Trøndelag og andre fylker her.

Har du spørsmål om kurs og kompetanse?

Ta kontakt via vårt henvendelsessystem!

Dersom du ikke finner e-posten når du oppretter bruker, sjekk søppelposten.