Abonnementsinformasjon

Tilgang per elev per fag koster 600,-. Alle abonnementer har en makspris, og når denne er truffet går ikke prisen opp selv om det legges til flere elever i dette faget. I tillegg har alle skoler en makspris på 36.000,-. Skolen blir fakturert på høsten med utgangspunkt i antall elever registrert i hvert fag. Det blir automatisk kjørt regelmessige rapporter for å se antall elever per fag.

  • Vg1 teknologi og industrifag – Makspris: 12.000,-*
  • Vg2 industriteknologi – Makspris: 12.000,-*
  • Vg2 kjemiprosess – Makspris: 12.000,-
  • Vg2/Vg3 Automatiseringsfaget - makspris: 6.000,-
  • Vg3 Elektrikerfaget – Makspris: 8.000,-

*Pakkeløsning: Vg1 teknologi og industrifag og Vg2 Industriteknologi. Om prisen for disse fagene til sammen blir 14.000,- eller mer utløser dette pakkepris for fagene. En skole med eksempelvis 12 elever i Vg1 teknologi og industrifag og 12 elever i Vg2 industriteknologi betaler kun 14.000,-.
MERK: Denne pakkeløsningen regnes kun som ett fag.

Abonnementsrabatter:
  • 2 fag på makspris gir en rabatt på totalsummen: 3 prosent
  • 3 fag på makspris gir en rabatt på totalsummen: 5 prosent
  • 4 fag på makspris gir en rabatt på totalsummen: 10 prosent
    • Dette vil tilsvare en skoles makspris på 36.000,-
Ønsker du tilgang for din skole?

Har du spørsmål om kurs og kompetanse?

Ta kontakt via vårt henvendelsessystem!

Dersom du ikke finner e-posten når du oppretter bruker, sjekk søppelposten.

Tilbake til Digitale læremidler