Praktiske opplysninger og kursbetingelser

Vi leverer kurs av høy kvalitet – skreddersydd for bedriftene og den enkelte deltaker.

Gjennom å utvikle kurs på tvers av bransjer og i tett samarbeid med bedrifter og høgskoler, har vi i en årrekke kunnet levere kurs- og utdanningspakker av høy kvalitet - skreddersydd for bedriftene og den enkelte deltakeren. 

Vi formidler kurs- og utdanningspakker samt læremateriell innenfor disse områdene:

  • Fagopplæring
  • HMS
  • Ledelse og personal
  • Ingeniørutdanning

Konseptet

Vårt konsept er basert på at kursdeltakerne kan gjennomføre etter- og videreutdanning mens de er i arbeid. Dette gjelder både nettbaserte og de samlingsbaserte kurs.

De samlingsbaserte kursene vil være en arena for temautdyping, trening, utveksling av erfaringer og en sosial møteplass. Nettkurs passer godt for yrkesrettet læring ved at all teori kan knyttes til praksis i bedrift med lokale samlinger. Dette betyr skreddersøm som gjør det mulig å anvende nyervervet kompetanse umiddelbart i egen jobbsituasjon.  

Praktiske opplysninger og kursbetingelser  

Påmelding

Bindende påmelding skjer skriftlig per påmeldingsskjema på internett (i noen tilfeller via e-post). Fjernundervisningskurs må startes senest ett år etter påmelding og avsluttes senest to år etter påmelding.  

Kursavgift

Prisen for medlemmer i Norsk Industri er spesifisert for de enkelte kurs. I kursavgiften inngår ikke kostnader til lærebøker, overnatting og måltider. Disse kostnader betales av deltakerne direkte i forbindelse med kurset. Norsk Industri tar forbehold om endringer i pris og betalingsbetingelser.  

Tid og sted

Nettbaserte kurs kan startes opp når som helst og hvor som helst. Tid og sted for kurs basert på samlinger og konferanser er spesifisert for de enkelte kurs. På kurs med begrenset antall plasser fordeles plassene etter påmeldingstidspunkt.  

Avbestillingsfrister

NETTbaserte kurs

Dersom det tilsendte studiemateriell ikke svarer til forventningene, har man rett til å returnere det senest 14 dager etter mottakelse. Materiellet må da være uskadet. Når et kurs er påbegynt og materiellet tatt i bruk, gjelder ikke returretten. Etter påmeldingsfristens utløp er påmeldingen bindende og det betales full pris for kurset.  

Kurs basert på samlinger/konferanser

Skriftlig avbestilling senest innen påmeldingsfristens utløp. Ved senere avbestilling gis ingen reduksjon i kursavgift. Hvis avbestillingen kommer så sent at vi ikke kan avbestille hotellet står bedriften ansvarlig for dette.  

Betaling

Bedriften mottar faktura samtidig med utsending av materiellet eller ved påmelding til kurs. For ikke fullførte kurs skjer det ingen tilbakebetaling til bedriften. Norsk Industri tar forbehold om endringer i pris og betalingsbetingelser for ikke oppstartede kurs.  

Endringer i studieplan og pensum

Norsk Industri kan i løpet av studiet endre pensum og studieplan for å forbedre studiet eller for å etterkomme offentlige bestemmelser.

Copyright

Kursmateriell kan kun benyttes til undervisning ved kurs/program i regi av Norsk Industri. Annen bruk skal godkjennes av Norsk Industri. Materiellet kan ikke kopieres, mangfoldiggjøres eller på annen måte brukes i kommersiell virksomhet uten tillatelse fra Norsk Industri (herunder vises på dataskjerm, overhead eller i undervisningsøyemed).  Lov om opphavsrett til åndsverk m.v (Åndsverksloven) kommer her til anvendelse.

Påmelding til kurs – samtykke av kursdeltakere

Kursdeltakere registreres i Norsk Industris register over kursdeltakere. Vårt register er underlagt meldeplikt til Datatilsynet. Det er derfor viktig at kursdeltakerne har gitt sitt samtykke til denne registreringen. «Opplysningene i registeret kan innhentes fra den registrerte selv, og fra bedriften vedkommende er ansatt i eller ved skole en er student/elev når den registrerte gir sitt samtykke». Vi forutsetter at bedriften/skolen har fått dette samtykke.