Stillasdagene 2024

Clarion Hotel & Congress Oslo Airport

Etter noen års opphold, hovedsakelig pga. korona, er Stillasdagene tilbake og vi håper du vil delta. Det legges opp til et spennende konferanseprogram og vi forventer stor deltakelse fra hele landet, og fra våre svenske kolleger. 

Det blir mulighet for utstillere å booke stand, og vi avslutter dagen med festmiddag.

Program

Programmet er fortsatt under utvikling, men mye er også på plass. Her er noen av punktene:

 • Åpning Stillasdagene 2024 v/ styreleder
 • Utsiktene for oljebransjen og bygg og anlegg v/ Øystein Dørum, direktør samfunnsøkonomi, NHO
 • Økonomiprat. Det generelle bildet for Norge og verden – finne en god tittel og kanskje relatere til olje, bygg og anlegg? v/ Jan Ludvig Andreassen, Eika Gruppen
 • Bransjesamarbeid etter Mongstad v/ Nils Halvor Berge
 • Sertifiseringsordning for stillasbyggere
 • Respons på konklusjoner og anbefalinger fra bransjesamarbeidet
 • Plenumsdiskusjon/samtale – sørge for en positiv samlet bransje i etterkant slik at også programmet videre preges av det
 • Pause med utstillingsvandring og lunsj som serveres i utstilling
 • Hvilke utfordringer møter dyslektikerne i Stillasbransjen og hvilke tiltak kan iverksettes for å gjøre arbeidsplassen mer dysleksivennlig? v/ prosjektleder for prosjektet "Dysleksivennlig Arbeidsplass"
 • Rekruttering og utdanning
 • Oslomodellen og små fag v/ Anita Leirvik North
 • Rekruttering til små og mindre fag – mye utenlandsk arbeidskraft - hvordan ser politikere på utfordringen når vi ikke har folk å rekruttere fra i Norge – og ikke kan rekruttere fra utlandet? v/ Margret Hagerup, Høyre
 • Kunstig intelligens. Hva er det og hva er fordelene for stillas?  Hvordan kan den utnyttes av stillasbransjen? Praktisk anvendelse

 

Hold av datoen 12. september - påmelding kommer

 

Hotellrom må bestilles og betales av den enkelte

Pga. hotellets avbestillingspolicy må påmelding til Stillasdagene skje senest 10 juni. Etter den datoen kan ikke rom garanteres.

 

Utstillerinfo

Utstillingen blir en fin mulighet til å presentere produkter og tjenester og det legges opp til lange pauser slik at konferansedeltakerne skal få rikelig med tid til å besøke utstillingen. Lunsjen vil bli servert i utstillingsområdet. Dersom utstillingen skulle bli fulltegnet, vil prinsippet” først til mølla” gjelde.  

Vi tilbyr 3 ulike stand størrelser (info om priser kommer):
Type 1. ca. 6 m2
Type 2. ca. 15 m2
Type 3. ca. 25 m2

 

For ytterligere informasjon kan følgende kontaktes:
Geir Gule  tlf. 97027971
Fredrik Myge  tlf. 90917972

For henvendelser til hotellet:
cl.oslo.airport@strawberry.no tlf: 63949494