Strategisk bruk av 3D printing

28. mai 2024, kl. 10.00–15.00
Næringslivets Hus, Middelthuns gate 27, Oslo

Offshore Norge og Norsk Industri inviterer til «Dialogmøte om strategisk bruk av 3D-printing i olje- og gassbransjen, og mulighetene i markedet».

Dette er det andre dialogmøte som holdes (sist 14. mars 2023). Les også: 100 deltok på dialogmøte om 3D-printing og digitale lagre Bransjeforeningen Offshore (norskindustri.no)

Norsk Industri og Offshore Norge ønsker å samle industrien for å sette søkelys på fremtidens forsyningskjeder og bruken av 3D-printing i olje- og gassbransjen.

Hensikten er å koble operatørselskapene med leverandørindustrien for å diskutere hvordan fremtidens forsyningskjede kan formes og hva som må til for å etablere stabile- digitale leveransenettverk for «On-demand manufacturing» tjenester. Blant temaer som belyses er:

  • Hvordan digitale plattformer i kombinasjon med 3D-printing kan bidra til lokal verdiskaping, ved å ta produksjon hjem og nærmere leveranselokasjon
  • Hvordan digitale plattformer i kombinasjon med 3D-print kan bidra til økt bærekraft ved å redusere varelager, og produsere ved behov
  • Hvilke incentiver som må på plass, og hvilke barrierer som må brytes for at industrien skal klare å bygge opp sterke og skalerbare nettverk for å levere slike tjenester.

3D-printing er en teknologi som modnes raskt, på grunn av verdien ved å produsere raskt, effektivt og bærekraftig. Olje- og gassoperatørene har derfor identifisert en rekke med egnede brukstilfeller i prosjektleveranser, med betydelig potensialer. Likevel ser vi at adopsjonsraten av 3D-print vil avhenge av viljen fra leverandørene til å tilpasse seg dette digitale skiftet.

Program:  

Velkommen
v/ Knut E. Sunde, direktør bransje- og industripolitisk avdeling, Norsk Industri

Equinor og Vår Energi sin strategi for å ta i bruk AM
v/ Brede Lærum, Equinor og Trine Boyer, Vår Energi

Hvordan vil AkerBP ta i bruk AM for gigantfeltet Yggdrasil
v/ Roar Nelissen Leirvåg, AkerBP

Lunsj

Hvilke juridiske fallgruver er det for AM. Hvordan bør kontraktene formes og hva med IP rettigheter til deler?
v/ Vebjørn Iversen, Haavind

Kan vi stole på AM? Og hvordan bør selskapene skalere bruken?
v/ Stian Gurrik og Sastry Kandukuri, DNV

Pause

Rollen til kontraktørene, og viktigheten med å bygge opp leveransenettverk
Paneldebatt:
Aker Solutions (Øystein Larsen)
Aibel (Bjarte Oliver Hvidsten)
Apply (Ane Bryne Berg)

Er fremtidens logistikk og lager digitale og ikke fysiske?
v/ May Britt Lilletvedt (CEO Norsea Logistics)

Hvordan vil leverandørene bygge opp nye tjenester, og hvilke barrierer og muligheter er det i markedet?
Paneldebatt:
IKM (Rolf Lohne)
Aarbakke (Eirik Undheim, Head of Tech)
Siemens Energy (Martin Lindback)
OneSubsea(Barrie Thompson)

Pause

Veien videre og key takeaways

Konklusjon og avslutning