IED-seminar for avfalls- og gjenvinningsbransjen

20. jun 2024, kl. 10.00
Miljødirektoratet, Grensesvingen 7, Helsfyr i Oslo Påmeldingsfrist 6. juni 2024

Miljødirektoratet, Norsk Industri og Norsk forening farlig avfall (NFFA) arrangerer et seminar for avfalls- og gjenvinningsanlegg som omfattes av industriutslippsdirektivet (IED).

Seminaret skal belyse miljørelevante problemstillinger for behandlingsanlegg for avfall med tillatelse fra Miljødirektoratet, og være en arena for dialog mellom bedrifter med tillatelse og miljømyndighetene. Programmet i år rettes primært mot anlegg som har tillatelse fra Miljødirektoratet. Samtidig åpnes det for påmelding fra andre IED-anlegg og fra statsforvalterne. Seminaret omfatter ikke problemstillinger relatert til avfallsforbrenning. Seminaret er gratis.

PROGRAM

09.30: Kaffe og registrering

Nyheter fra myndigheter og bransje
• 10.00: Nytt fra Miljødirektoratet v/ Ragnhild Orvik, Miljødirektoratet
• 10.25: Nytt fra bransjen v/ Randi Pedersen, NFFA

Spørsmål og diskusjon

10.40 - 11.00: Kaffe

IED, ny industriforskrift, mv.
• 11.00: Nytt industriutslippsdirektiv - hva ble vedtatt til slutt? v/ Miljødirektoratet
• 11.20: Forslag til ny industriforskrift v/ Miljødirektoratet
• 11.40: TILDE - Status og erfaringer v/ Miljødirektoratet
• 11.50: Avfallsdeklarering.no - Status v/ Miljødirektoratet

Spørsmål og diskusjon

12.10 - 12.50: Lunch

Behandlingskapasitet – uorganisk farlig avfall
• 12.50 - Framskrivninger mht. avfallsmengder og behandlingskapasitet v/ Olav Skogesal, Mepex Consult
• 13.10 - FoU prosjekter – farlig avfall
- NOAHs initiativer v/ Tove Stuhr Sjøblom, NOAH
- Aluminiumsindustriens prosjekter v/ Ellen Myrvold, Alcoa og Even Nybakke, Hydro
- Collaborative Industry Resource Catalyst v/ Stine Skagestad, Eyde-Cluster
• 13.40 - Hvordan kan vi best rigge oss for fremtiden v/ Gunnar Grini, Norsk Industri

Spørsmål og diskusjon

14.00 - 14.20: Kaffe

Tilsyn - resultater og erfaringer
14.20: Resultater fra tilsyn i 2023 v/ Miljødirektoratet
14.40: Erfaringer fra tilsyn v/ Runa Opdal Kerr, Norsk Gjenvinning
14.50: Erfaringer fra tilsyn v/ TBA

Håndtering av batteriavfall
15.00: Behandling av kasserte el-bil batterier v/ Amanda Gran, Hydrovolt
15.15: Planer for behandling av avfall fra batteriproduksjon v/ Stina Torjesen, Morrow Batteries og Marcus Martinsson, Stena Recycling

Spørsmål og diskusjon

Ca. 15.30: Slutt

Gunnar Grini, bransjesjef Gjenvinningsbransjen