Norsk Industris Generalforsamling

9. jun 2020, kl. 10.00–11.00
Digitalt møte Påmeldingsfrist 5. juni

Generalforsamlingen i Norsk Industri skulle være avholdt 5. mai, men er utsatt grunnet koronasituasjonen. Vi ønsker derfor velkommen til digital generalforsamling i tirsdag 9. juni.

På grunn av korona-situasjonen vil årets generalforsamling gjennomføres digitalt.

Innkalling med dagsorden og saksdokumentasjon sendes ut senest fire uker før Generalforsamlingen, kun som elektronisk versjon.

Saker som et medlem ønsker behandlet på Generalforsamlingen, må være skriftlig anmeldt til Styret senest seks uker før Generalforsamlingen.

Gjennomføring

Påmeldte deltakere vil i forkant av generalforsamling få tilsendt en møteinnkalling til digitalt møte. Det er derfor viktig at e-postadressen i påmeldingen er riktig.