Norsk Industri

Innhold

Konferansen er en av Norsk Industris viktigste møteplasser for næringslivsledere, politikere og samfunnsaktører.

I forbindelse med Industrikonferansen avholder Norsk Industri sin generalforsamling i forkant av konferansen. Det hele avsluttes med middag på Solsiden.

Vi ønsker velkommen til et spennende program, som blant annet inneholder følgende:

  • Norsk Industri legger frem det nye arbeidsgiverpolitiske "veikartet".
  • Innlegg fra bedrifter og virkemiddelapparatet under temaet "Industri i Norge: Lite land, store muligheter".
  • Unge politikere og bedrifter diskuterer hvorfor ungdommen skal velge industri.

Konferansier er Francois Sibbald.