Forebygging av mobbing og trakassering

Publisert

Fire personer som er foredragsholdere på seminar

Fv.: Håvard Kvamme fra Aker Solutions Stord. Ståle Valvatne Einarsen fra UiB, Justine Koløen fra Aker Solutions og Kari Einarsen fra Handelshøyskolen BI. Foto: Norsk Industri

Høstsamlingen til IA-bransjeprogrammet til leverandørindustrien ble avholdt på Næringslivets Hus 23. og 24. oktober 2023, med stort engasjement fra deltakere og foredragsholdere.

Høstsamlingen til IA-bransjeprogrammet til leverandørindustrien ble avholdt på Næringslivets Hus 23 og 24 oktober. Trekkplasteret den første dagen var psykologiprofessor Ståle Einarsen (UiB) som er spesialist på hvordan en skal forebygge uønsket oppførsel, mobbing og trakassering i arbeidslivet. På scenen hadde han med seg førsteamanuensis Kari Einarsen fra Handelshøyskolen BI, Håvard Kvarme, senior HR consultant og Justine Koløen, senior manager fra Akers Solutions på Stord. 

Alle arbeidsplasser har en plikt til å forebygge personkonflikter, mobbing og trakassering i sitt arbeidsmiljø. Arbeidsmiljøloven gir arbeidsgivere handleplikt for å forebygge og håndtere alle former for utilbørlig og krenkende adferd. Samtidig er slike forhold med på å bestemme både produktivitet, virksomhetens renommé og muligheter for å rekruttere og beholde fremtidens arbeidskraft, og for å sikre at lavt sykefravær.  Mannsdominerte industriarbeidsplasser er i en særlig risiko for denne type problemer.  

I samlingen ble vi oppdatert på det siste innen forskning og fagutvikling på hvordan virksomheter best og mest effektivt jobber med denne type forhold. Fokuset på varsling har fått stor betydning for mange virksomheter og ledere de siste årene og det viser seg at mange har liten kunnskap om hvordan saker relatert til arbeidsmiljøet og forhold mellom ansatte skal håndteres. Aker Solutions har jobbet systematisk sammen med universitetet i Bergen og Einarsen i flere år og fra dem fikk vi høre hvilke praktiske systemer, metoder og kompetanse de har tilegnet seg som virksomhet for å forebygge og håndtere uønsket oppførsel på verftet på Stord. 

Graf om mobbing i arbeidslivet

Kilde: Ståle Einarsen (UiB).

På høstsamlingens andre dag var det fokus på flere viktige arbeidsmiljøforhold. 

Halvor Erikstein (Safe) fortalte om viktigheten av å forebygge kjemisk helsefare og om hvordan det i praksis er arbeidstakeren som bærer risikoen for sykdom påført av ukjent eksponering 

Kristian Gould (Equinor) presenterte en ny proaktiv tilnærming til styrket sikkerhet som kalles HOP (Human and Organisational Performance). Denne tilnærmingen ser på måten mennesker, teknologi, arbeidsprosesser og organisasjoner fungerer sammen som et system og er basert på velkjente prinsipper som: Det er normalt å gjøre feil; Skyld gir ikke forbedring; Læring er nøkkelen til forbedring; Omstendigheter former adferd og Respons er viktig. For mer informasjon om HOP:  Sikkerhet, lederskap og læring – HOP i praksis (norskindustri.no) . Det ligger også noen korte videoer på YouTube: Norsk versjon og Engelsk versjon.

Wencke Harms (Aker Solutions) snakket om arbeidspress og stress, hvordan de ser etter signaler på stress i organisasjonen og hvordan det håndterers. Det er viktig å avklare rotårsaken til stress slik at mottiltak kan innføres.   

"Too many tasks, the feeling of not coping –> negative spirit and lack of support can drain our energy and jeopardize good performance and a healthy and happy working environment" 

Kari Kjestveit (Norce) forsker på omstilling og nedbemanning og hun stilte spørsmålet "oljeprisfall i petroleumsvirksomheten - virkninger for hvem og hvordan?" I dette arbeidet har hun og hennes kolleger bl.a. sett på hvilke grupper som ble mest rammet av omstilling i perioden 2013-2019 og hvilken effekt omstilling hadde på sykefravær og helseplager. I sin oppsummering pekte hun bl.a. på den tydelige sammenhengen mellom god ledelse og lavt sykefravær. 

Eirik Degerud (Stami) forsker på arbeidsmiljø og han pekte bla. på den store samfunnskostnaden forbundet med at folk må være borte fra eller slutte i jobben med sykdom og skader som skyldes dårlig arbeidsmiljø. Degerud har også ansvaret for arbeidsmiljøundersøkelsen Stami har gjennomført i leverandørindustrien i 2021 og 2023 og han viste til at resultatene så langt i liten grad kan påvise målbare affekter av arbeidsmiljøtiltak som er innført i regi av IA-bransjeprogrammet. Men det å få til varig endring tar tid og det er derfor mer realistisk å se effekter når arbeidsmiljøundersøkelsen gjennomføres på nytt i 2024.   

Bilde fra IA-bransjesamling oktober 2023

Wencke Harms, Aker Solutions. Foto: Norsk Industri

Bilde fra IA-bransjesamling oktober 2023

Kari Kjestveit, Norce. Foto: Norsk Industri

Bilde fra IA-bransjesamling oktober 2023

Halvor Erikstein, Safe. Foto: Norsk Industri

Bilde fra IA-bransjesamling oktober 2023

Håvard Kvarme. Foto: Norsk Industri

Bilde fra IA-bransjesamling oktober 2023

Ståle Einarsen, UiB. Foto: Norsk Industri

Bilde fra IA-bransjesamling oktober 2023

Kari Einarsen, Handelshøyskolen BI. Foto: Norsk Industri

Bilde fra IA-bransjesamling oktober 2023

Kristian Gould, Equinor. Foto: Norsk Industri

Bilde fra IA-bransjesamling oktober 2023

Justine Koløen, Aker Solutions (th). Foto: Norsk Industri

Vil du vite mer, ta kontakt