Fjerner vi ansvar når vi sier at våre valg og handlinger påvirkes av systemene og forholdene rundt oss?

Våre valg og handlinger påvirkes av systemene og forholdene rundt oss, men det betyr ikke fravær av ansvar. Vi skal håndtere de systemene og forholdene på arbeidsplassen som påvirker valg og handlinger, og vi skal gjøre folk i stand til å håndtere ulike situasjoner. Vi har alle et ansvar for sikkerhet og for å gjøre det vi kan for å gjøre arbeidet og omgivelsene våre sikrere. Vi skal si ifra om utfordringer eller problemer i arbeidet vårt, og at vi må følge opp slik at forbedringer blir utført. Vi må fjerne forhold som gjør det vanskeligere å jobbe sikkert og i tråd med krav og prosedyrer, og samtidig styrke systemene våre slik at det blir lettere å utføre arbeidet sikkert.

I sjeldne tilfeller der noen har til hensikt å påføre skade, gjelder normale disiplinære prosesser. I slike situasjoner har vi en plikt til å forstå sammenhengene og forholdene som påvirket disse handlingene. Skadelige handlinger kan skyldes problemer som vi må håndtere (for eksempel frustrasjon over farlig utstyr eller et kommunikasjonsbrudd) eller omstendigheter der enkeltpersoner trenger støtte (for eksempel psykisk helse).