Sikkerhetsprisen for 2017 til Elkem Thamshavn

Publisert

F.v.: Rune Hovde, hovedvernombud og Hugo Jonli, HMS-sjef i Elkem Thamshavn.

F.v.: Rune Hovde, hovedvernombud og Hugo Jonli, HMS-sjef i Elkem Thamshavn.

Sikkerhetsprisen 2017 for HMS i Smelteverk gikk til Elkem Thamshavn i Orkanger. Norsk Industri gratulerer!

"HMS i Smelteverk" er et samarbeid mellom smelteverkene, Industri Energi, Fellesforbundet og Norsk Industri. Hvert år deles det ut en Sikkerhetspris. Dette er en pris som med årene har blitt stadig høyere verdsatt av bransjen, og sp'j0uoelvsagt også av prisvinnerne. Prisen ble delt ut på Årskonferansen, som i år ble holdt på Scandic Henll, på Værnes utenfor Trondheim 25.-26.april 2018. Premien var i år, som de to siste årene, et orginalmaleri av sørlandskunstneren Per Fronth.

Flere verk vurdert

Prosessen med å kåre vinneren starter med personskadestatistikken i Norsk Industri. I gruppen smelteverkene er det 17ooo verk. En profesjonell jury anvender en rekke faste kriterier på klart definerte områder mht. personskader (fraværsskader og skader som medfører medisinsk behandling, samt hvor gode man er til å rapportere nestenulykker og utviklingen av disse verdier), før de står igjen med inntil seks verk som nomineres. Personskadetall på innleid personell er også med i vurderingen.

De nominerte blir videre vurdert ut fra sykefravær, avvikshåndtering, prosedyrer og standarder, hvor gode man er til å granske uønskede hendelser, verneombudstjenesten, AMU, verkets opplæringsplaner, internkontrollsystemet, sertifiseringer, hvordan endringer registreres, HMS-verktøy og hvor gode man er til å inkludere innleid arbeidskraft i sitt sikkerhetsarbeid.

Grundige vurderinger

Til sist blir tre verk utvalgt for en endelig vurdering der juryen selv besøker verket. I år var det tre verk som skilte seg ut fra de øvrige og som dermed utgjorde finalistene. Dette var verkene Elkem Bjølvefossen, Saint-Gobain Ceramic Materials i Lillesand og Elkem Thamshavn. Ingen av disse hadde personskader med fravær i 2017, verken på egne ansatte eller på innleide.

I finaleomgangen så juryen spesielt på:

  • Besøksmottakelse på verket
  • Introduksjon og opplæring
  • HMS-satsingsområder og lederfokus
  • Verneombudstjenesten
  • Avvikshåndtering
  • Orden og ryddighet

- Norske smelteverk har kontinuerlig fokus på sikkerhet for individ, miljø og prosess, og nivået heves hvert eneste år. Elkem Thamshavn vant prisen i 2010, og at de nå vinner igjen er en stor prestasjon. Vi gratulerer dem med en velfortjent pris. Men det er også viktig å huske på at alle, også vinneren, vet at de må bli enda bedre neste år. Uten forbedring blir de tapere i et tøft marked, sier Pernille Vogt, fagsjef i Norsk Industri.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!