HMS-prisen

Ble første gang delt ut på Årskonferansen i mai 2019.

Sikkerhetsprisen, som har vært delt ut i 16 år, har blitt erstattet med en HMS-pris. Juryen består av Willy Bjerke, tidligere HMS-sjef i Hydro og innleid konsulent, Hovedverneombudet fra forrige års vinner, Pernille Vogt, fagsjef HMS i Norsk Industri.

Bakgrunnen var et ønske om:

 • En modernisering av kriteriene som lå til grunn for utvelgelse av kandidater i fase 1
 • Mer vektlegging på det proaktive/ forebyggende arbeidet i bedriften i forhold til tidligere
 • At reaktive indikatorer som antall skader og sykefravær skulle telle mindre
 • At det blir mer bredde i vurderingen slik at arbeidsmiljø, arbeidshelse, industrivern, ytre miljø også blir tatt med i tillegg til sikkerhet.

En arbeidsgruppe (se egen sak) har utviklet et kartleggingsskjema som nå brukes til en egenvurdering av bedriften. Se skjema for 2019 her. Skjema er basert på fem tema og spørsmål som er brukt av Hydro i en årrekke (WERA).

Bedriftenes erfaringer fra egenevalueringen i 2019 var at:

 • Bedriftene meldte om at det var nyttig og lærerikt å gå gjennom alle spørsmålene. Det utløste gode og viktige diskusjoner mellom fabrikksjef, hms-sjef og hovedverneombud.
 • Det var særlig nyttig der hvor også Bedriftshelsetjenesten, hovedtillitsvalgt og linjeledere deltok
 • Spørsmålene i kartleggingsskjemaet fungerer som en slags sjekkliste- og dersom et tiltak ikke er på plass- er det fint å få en diskusjon om hva som er grunnen til det.
 • Det er krevende å få samlet alle disse aktørene til et møte. Derfor viktig å kalle inn til dette møtet så tidlig som mulig.
 • Det er litt krevende å skulle gi seg selv en skore. Når vi fikk inn resultatene viste det seg at mange vurderte seg selv “for positivt”. Vi anbefaler derfor å bruke skåringsnøkkelen som er lagt inn i skjema. Den går fra verdien 1 til verdien 5 der:
  • 1= har så vidt startet på dette
  • 2= Tiltaket er beskrevet og er i oppstartfasen
  • 3=Tiltaket dekker alle områder/ situasjoner
  • 4=tiltak gjennomført og etterleve
  • 5=tiltak etterleves og er selvgående

Prosessen er slik:

 • Skjema sendes ut til alle HMS-sjefer og Hovedverneombud i november. Her blir det oppfordret om å sette av tid til møte for gjennomgangen med de aktuelle aktørene. Det bør settes av 1-2 timer.
 • Det sendes en påminnelse siste uken i januar.
 • Siste frist er 15.februar
 • De tre finalistene blir kontaktet og bedt om dokumentasjon på en rekke forhold
 • Dersom alle tre kan dokumentere tallene de har gitt, så avtales bedriftsbesøk
 • Vinner annonseres på Årskonferansen

Vinnere av sikkerhetsprisen til HMS i Smelteverk gjennom årene
2004: EKA Rana  
2005: Orkla Exolon (Washington)  
2006: Eramet Norge Porsgrunn  
2007: Elkem Bremanger  
2008: Elkem Carbon 
2009: Elkem Salten Verk  
2010: Elkem Thamshavn Verk  
2011: Eramet Norway Porsgrunn  
2012: Eramet Norway Kvinesdal  
2013: Saint-Gobain Ceramic Materials  
2014: TiZir Titanium & Iron  
2015: Elkem Carbon  
2016: Saint-Gobain Ceramic Materials  
2017: Elkem Carbon 
2018: Elkem Thamshavn
2019: Eramet Sauda
2020: Elkem Bjølvefossen

Vinnere av Forbedringsprisen:
2019: Aludyne
2020: Finnfjord Smelteverk