Abonnement

Abonnementet bestemmes av bedriftens årsverk. Abonnementet faktureres årlig fra datoen abonnementet ble tegnet.

Årsverk Abonnement Antall tilganger Pris medlem Pris ikke-medlem
1-49 Liten 8 7500 11250
50-99 Medium 12 20000 30000
100+ Stor 20 40000 60000