Ta i bruk ny digital sykemelding

Publisert

Alle arbeidsgivere må nå gjøre seg klare til å hente sykmeldinger og sykepengesøknader i Altinn.

Søknaden om sykepenger er nå digitalisert og vil være tilgjengelig i hele landet fra 15. januar. Når en ansatt fra 15. januar velger å levere sykmeldingen digitalt, tar ikke NAV imot del D på papir fra denne personen.

Hva er fordelene med digital sykmelding?

  • Søknaden om sykepenger blir riktig utfylt fordi den ansatte får støtte til utfyllingen i den digitale løsningen.
  • Lederen får tilgang til sin egen side: www.nav.no/dinesykmeldte. Her vil det komme stadig flere nyttige verktøy for de personalansvarlige lederne når de skal følge opp sykmeldte arbeidstakere.
  • NAV-kontoret får mulighet til å ta kontakt med rett person hos dere (nærmeste leder) underveis i oppfølgingen.
  • Dere får kopi av søknaden om sykepenger som sendes til NAV dersom dere forskutterer lønn under sykdom. Den ansatte har mulighet til å korrigere ved behov.
  • Dere trenger ikke lenger distribuere sykmeldingene og søknadene internt fordi lederne finner det de trenger på nav.no.
  • Dere sender kun inntektsopplysninger på papir, inntil vi har en digital løsning også for dette.

> Mer om digital sykmelding

> Filmer og demoer