Nyhet! Vakttelefon for HMS-spørsmål

Publisert

Vakttelefon

Vi har utvidet vårt tilbud med en HMS-telefon for våre medlemmer. HMS-telefonen har nummeret 23 08 88 88, e-post hmsvakt@norskindustri.no og er åpen mellom kl. 08.00 og 16.00.

Helse, miljø (her forstått som arbeidsmiljø) og sikkerhet (HMS) er viktig for alle våre bedrifter. Vi mottar spørsmål om bl.a. følgende temaer:

  • Tilsyn, regelverk og høringer (Arbeidstilsynet / Petroleumstilsynet /Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap)
  • Verneombud og arbeidsmiljøutvalg
  • Bedriftshelsetjeneste
  • Forebygging og oppfølging av sykefravær
  • Sykefraværs- og personskadestatistikk
  • Inkluderende arbeidsliv (IA)
  • Arbeidsmiljø (psykososialt, ergonomi, kjemisk, fysisk m.m.)
  • HMS-opplæring