Nye grenseverdier for asbest, bly, blyforbindelser og diisocyanater

Publisert

Kjemikalier

Foto: iStockPhoto

EU har vedtatt nye grenseverdier for asbest, bly og blyforbindelser samt diisocyanater. Det partssammensatte arbeidet med å implementere nye grenseverdier for disse stoffene i Norge påbegynnes i november.

For asbest, så blir grenseverdien i EU redusert til 10 prosent av det nåværende i Norge, og det stilles strengere krav til målinger, nemlig at det skal brukes elektronmikroskop (eller bedre). Den nye grenseverdien vil nok implementeres ganske raskt, siden den kan måles med teknologien som brukes i dag.

"As it is possible to measure a limit value equal to 0,01 fibres per cm3 with phase-contrast microscopy (PCM), no transitional period is needed for the implementation of that limit value.

Fibre counting shall be carried out by electron microscopy or by any alternative method that provides equivalent or more accurate results.’;

  1. Until 20 December 2029, employers shall ensure that no worker is exposed to an airborne concentration of asbestos in excess of 0,01 fibres per cm3 as an 8-hour time-weighted average (TWA).
  2. From 21 December 2029, employers shall ensure that no worker is exposed to an airborne concentration of asbestos in excess of:
   • 0,01 fibres per cm3 as an 8-hour TWA in accordance with Article 7(7), second subparagraph; or
   • 0,002 fibres per cm3 as an 8-hour TWA."

Bly skal regnes som et reproduksjonsgiftig stoff uten nedre grense. Det medfører innstramming både på grenseverdier i luft og biologiske grenseverdier, samt helseoppfølging av de som jobber med bly. Ny grenseverdi i luft er foreslått til 0,03 mg/m3 og biologisk grenseverdi 30 μg Pb/100 mL blod frem til og med 2028, men etterfølgende reduseres den til 15 μg Pb/100 mL blod – for kvinner i fertil alder anbefales at blodverdiene ikke overstiger deteksjonsgrensen på 4,5 μg Pb/100 mL blod.

Diisocyanater er allergener som kan utløse svært kraftige astmatiske anfall, de er derfor allerede strengt regulert. Det er ikke mulig å sette en nedre trygg grense for diisocyanater. Grenseverdiene settes derfor i stor grad ut ifra hva som er teknisk målbart: 6 ug/m3 (8 timers verdi) og 12 ug/m3 for korttid. Av tekniske hensyn foreslås grenseverdier på henholdsvis 10 og 20 ug/m3 frem til og med 2028. Det settes også økede krav til helseoppfølging/overvåking av arbeidstakere som kan bli eksponert for diisocyanater.

Har du spørsmål?

Om disse kjemikaliene er relevante for aktiviteten i deres bedrift, kan dere kontakte Norsk Industri ved Bendik Brinchmann for ytterligere informasjon. Det er også mulighet for å fremme deres bedrifts standpunkt inn mot fastsettelsen av nye norske grenseverdier for disse stoffene. Vi ber om at innspill sendes inn senest 1. oktober 2024.

Bilde av Bendik i Norsk Industri
 • Bendik Christian Brinchmann
 • Fagsjef Arbeidsmedisin
 • Pressebilder