Ny IA-avtale

Mange hender med tommelen opp

FOTO: AdobeStock.

Ny IA-avtale ble signert 18. desember 2018 mellom regjeringen og partene i arbeidslivet. Norsk Industri er godt fornøyd med avtalen.

- Vi er fornøyd med at vi har fått på plass en ny avtale som gjelder hele arbeidslivet der alle bedrifter har tilgang på virkemidlene, sier fagsjef Pernille Vogt, i Norsk Industri.

Industrien har i de 17 årene med IA-avtale vært "best i klassen" på sykefravær med 30 prosent reduksjon i sykefraværet. - God og systematisk oppfølging av sykefravær er blitt rutine i de aller fleste industribedrifter. Nå skal vi også rette fokus på arbeidsmiljø og hvordan vi kan bidra til å forebygge sykefravær i virksomhetene, sier Vogt.

Hva betyr den nye avtalen for din bedrift?

Avtalen i nåværende IA-bedrifter utløper 31.12.18. Fra nyttår kan alle bedrifter benytte retten til utvidet egenmelding. Bedrifter som har hatt utvidet egenmelding og som ikke lenger ønsker praktisere dette, kan avvikle ordningen. Vi oppfordrer imidlertid alle bedrifter til å innføre utvidet egenmelding. Vi ser at utvidet egenmelding kan gi redusert korttidsfravær og mener dette er et godt virkemiddel, avslutter Pernille Vogt. Hun er behjelpelig med spørsmål bedriften måtte ha.  Ta kontakt med henne på e-post.

I tilfeller med mistanke om misbruk kan arbeidsgiver frata en ansatt retten til utvidet egenmelding. Norsk Industri anbefaler partene i bedriften å sette seg godt inn i den nye avtalen og lage mål for arbeidet med de to innsatsområdene forebygging og håndtering av langtidssykefravær.

 

> Spørsmål og svar om ny IA-avtale

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!