Nedgang i personskader i 2023

Publisert

Personskader målt som H2-verdi gikk noe ned fra 2022 til 2023.

H2 er Norsk Industris hovedindikator for måling av personskadefrekvensen.

Statistikken for 2023 omfatter 72 539 årsverk i 156 virksomheter og dekker 53 prosent av de ansatte i medlemsbedriftene.

H2/TRIF (alle skader inkludert medisinsk behandling og omplassering til annet arbeid per million arbeidede timer) var 8,2 i 2023 mot 8,7 i 2022.

Det er i 2023 registrert ett dødsfall blant ansatte i de rapporterende bedriftene. Det er ikke registrert dødsfall blant kontraktører.

Vi har også i år fått mange læringsrapporter etter HRI-hendelser (High Risk Incidents) og det er etablert en database på hms.norskindustri.no for slike rapporter. Vi oppfordrer til å sende inn slike rapporter gjennom året.