Nedbemanning og sykefravær i petroleumsindustrien

Publisert

Platform i uvær

FOTO: IKM.

Norce-rapporten «Nedbemanning og sykefravær i petroleumsindustrien: Hva skjer med de som blir igjen?» er relevant for hele industrien understreker betydningen av å planlegge for "dårlige tider", sier Pernille Vogt, fagsjef HMS i Norsk Industri.

Norce-rapporten «Nedbemanning og sykefravær i petroleumsindustrien: Hva skjer med de som blir igjen?»  viser at de store nedbemanningsprosessene i petroleumsnæringen har vært langvarige og medført en belastende og utmattende arbeidssituasjon for mange av de som er igjen i bedriftene etter en nedbemanning. Målet med studien var å fremskaffe kunnskap om ulike erfaringer og utfordringer forbundet med nedbemanning, og tiltak som kan gjøres for å begrense sykefravær og sikre arbeidsmiljøet blant de gjenværende i organisasjonen. Prosjektet ble finansiert av NHO sitt arbeidsmiljøfond og ble gjennomført i perioden januar til desember 2018.

Hør innslag på radio "Må trene på nedbemanning"

Norce-studien viser at både ledere, ansatte og tillitsvalgte har vært utsatt for forskjellige typer belastinger knyttet til arbeidet i seg selv og de emosjonene nedbemanningen har medført. Resultatene viser en trend ved at arbeidssituasjonene forverres i tidsperioden 2013-2017. Det er konsekvente forskjeller i jobbrelatert sykdom og plager blant de som har opplevd omorganisering eller nedbemanning i forhold til de som ikke har slike opplevelser. Videre er sammenhengene mellom hvordan arbeidssituasjonen oppleves og jobbrelaterte plager og sykefravær sterkere blant de som har opplevd nedbemanning og omorganisering enn de som ikke har opplevd det.

De omfattende nedbemanningsprosessene kan ha bidratt til at bedriftene i liten grad har vært i stand til å redusere belastningene for gjenværende og de som var ansvarlige for å gjennomføre prosessene. Det finnes bare noen få og fragmenterte tiltak i bedriftene i studien som kan kompensere for belastningen folk har blitt utsatt for. Samtidig anbefaler studien en rekke grep som bedriftene kan dra nytte av i nedbemanninger. 

Les også "Råder bedrifter til å trene på nedbemanning når det går godt"

De viktigste anbefalingene fra rapporten er:

  • Prinsippene for nedbemanning bør fremforhandles når det er stabile tider i bedriften
  • Bedriftene bør etablere rutiner for læring og erfaringsoverføring, slik at man ikke tar forhastede beslutninger om f.eks. ansettelser når det blir oppgangstider igjen.
  • Bedrifter bør være i forkant og forberede planer, strategier og taktikker for nedbemanning i gode tider på lik linje som en har kriseøvelser rundt andre tematikker.
  • Det er viktig å redusere usikkerheten blant medarbeidere og ledere, og etterstrebe forutsigbarhet.
  • Lag en arena der de ansatte kan søke informasjon. Lag fysiske steder eller digitale plattformer som organisasjonsmedlemmer kan innhente informasjon fra.
  • Gjenværende ansatte trenger oppfølging og hjelp til å bearbeide krevende prosesser.
  • Det er viktig å etablere en arena for å systematisere og kanalisere følelsene som oppstår, og å gjøre dette jevnlig.
  • Det er viktig å raskt sørge for at ansattes lojalitet til bedriften gjenopprettes etter nedbemanning, for å unngå at man mister verdifulle medarbeidere som har fått svekket tillit. Dette kan være trivselstiltak, normalisere innkjøp, kompetanseheving m.m.
  • Bruk ansatte sine erfaringer som en ressurs. De kan sitte inne med god innsikt i arbeidsprosessene, og kan bidra med relevante innspill til forbedringer og effektive måter å jobbe på.

Prosjektet ble finansiert av NHO sitt arbeidsmiljøfond og ble gjennomført i perioden januar til desember 2018.

> Se presentasjon av funn her
> Last ned hele rapporten

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!