NLS 19

Alminnelige leveransebetingelser for leveranser av mengdevarer av standardkarakter så som mekaniske, elektriske og elektroniske komponenter, skruer og spiker mellom de nordiske landene.

Disse versjonene er tilgjengelig for bestilling:

NLS 19 norsk og engelsk
NLS 10 norsk og engelsk

OM NLS:
NLS 19 er en forenklet kontrakt for levering av mengdevarer, dvs. varer som i alminnelighet vil være lagerholdte. Dette anvendelsesområdet reduserer behovet for flere typer bestemmelser som er inntatt i NL 17 og medfører også at andre kan forenkles.

___________________________

Skrivefeil i NLS 19 (før 27.05.21)

Norsk Industri beklager at det i den norske versjonen  av NLS 19 som opprinnelige ble publisert var det en skrivefeil i første setning av punkt 20 ved at det stod "Tvister i anledning avtalen og alt som har sammenheng med den, skal ikke avgjøres ved voldgift i overensstemmelse med de lovregler om voldgift som gjelder i selgerens land.". Ordet "ikke" skulle naturligvis ikke ha stått.

Riktig ordlyd er således: "Tvister i anledning avtalen og alt som har sammenheng med den, skal avgjøres ved voldgift i overensstemmelse med de lovregler om voldgift som gjelder i selgerens land.".

Dette er korrigert i versjoner utstedt etter 27. mai 2021. Brukere av versjoner utgitt før dette, bør vurdere å korrigere skrivefeilen i sine avtaler.