Norsk Industri

Innhold

NLS 19

Alminnelige leveransebetingelser for leveranser av mengdevarer av standardkarakter så som mekaniske, elektriske og elektroniske komponenter, skruer og spiker mellom de nordiske landene.

BESTILLING

Gratis for medlemmer, ellers kr. 500,-

Medlemmer av Norsk Industri kan laste ned kontraktene gratis, det krever samme type innlogging som på Arbinn
> Logg inn og last ned

For ikke-medlemmer koster kontraktene kr. 500,- per stk. (eks. mva) og fås ved henvendelse til Berit Anthonsen

Disse versjonene er tilgjengelig for bestilling:

NLS 19 norsk og engelsk
NLS 10 norsk og engelsk

OM NLS:
NLS 19 er en forenklet kontrakt for levering av mengdevarer, dvs. varer som i alminnelighet vil være lagerholdte. Dette anvendelsesområdet reduserer behovet for flere typer bestemmelser som er inntatt i NL 17 og medfører også at andre kan forenkles.