NLS 19

Alminnelige leveransebetingelser for leveranser av mengdevarer av standardkarakter så som mekaniske, elektriske og elektroniske komponenter, skruer og spiker mellom de nordiske landene.

BESTILLING

Gratis for medlemmer, ellers kr. 500,-

Medlemmer av Norsk Industri kan laste ned kontraktene gratis, det krever samme type innlogging som på Arbinn
> Logg inn og last ned

For ikke-medlemmer koster kontraktene kr. 500,- per stk. (eks. mva) og fås ved henvendelse post@norskindustri.no

Disse versjonene er tilgjengelig for bestilling:

NLS 19 norsk og engelsk
NLS 10 norsk og engelsk

OM NLS:
NLS 19 er en forenklet kontrakt for levering av mengdevarer, dvs. varer som i alminnelighet vil være lagerholdte. Dette anvendelsesområdet reduserer behovet for flere typer bestemmelser som er inntatt i NL 17 og medfører også at andre kan forenkles.

___________________________

Skrivefeil i NLS 19 (før 27.05.21)

Norsk Industri beklager at det i den norske versjonen  av NLS 19 som opprinnelige ble publisert var det en skrivefeil i første setning av punkt 20 ved at det stod "Tvister i anledning avtalen og alt som har sammenheng med den, skal ikke avgjøres ved voldgift i overensstemmelse med de lovregler om voldgift som gjelder i selgerens land.". Ordet "ikke" skulle naturligvis ikke ha stått.

Riktig ordlyd er således: "Tvister i anledning avtalen og alt som har sammenheng med den, skal avgjøres ved voldgift i overensstemmelse med de lovregler om voldgift som gjelder i selgerens land.".

Dette er korrigert i versjoner utstedt etter 27. mai 2021. Brukere av versjoner utgitt før dette, bør vurdere å korrigere skrivefeilen i sine avtaler.