NKL 07

Alminnelige betingelser for konsulentoppdrag etter regning.

Disse versjonene er tilgjengelig for bestilling:

- NKL 07 norsk med info
- NKL 07 engelsk

Om NKL 07:
Anvendelsesområdet for NKL 07 er der oppdragsgiveren avtaler med en konsulent å utføre et oppdrag etter regning. I disse tilfellene vil konsulenten normalt ikke forplikte seg til å oppnå et bestemt resultat, men å utføre oppdraget på fagmessig måte. NKF 07 må ses i sammenheng med NKL 07, som gjelder konsulentoppdrag der vederlaget gjøres opp etter fast pris. Etter NKF 07 vil konsulenten normalt forplikte seg til å levere et bestemt resultat. Denne forskjellen mellom bestemmelsenes anvendelsesområder medfører at kontraktene bl.a. har ulike vederlags- og ansvarsreguleringer.

Den nærmere beskrivelsen av oppdraget og betingelsene for det forutsettes gjort gjennom sju bilag (bilag A – G). Det er utarbeidet et omfattende felles informasjonsskriv for NKF 07 og NKL 07.