Norsk Industri

Innhold

AKB 88

Alminnelige kontraktsbetingelser for levering og montering av elektrisk og maskinelt utstyr.

BESTILLING

Gratis for medlemmer av Norsk Industri. For andre kr. 500,-  (per stk., ekskl. mva)

Disse versjonene er tilgjengelig for bestilling:

- AKB 88 norsk m/avtaledokument
- AKB 88 engelsk m/avtaledokument
- Kontraktskjema (gratis for alle)


Om AKB 88
Disse betingelsene er utarbeidet i et samarbeid mellom leverandør- og energibransjen. Selv om de er fra 1988, nyttes de fremdeles i stor utstrekning ved leveranse av elektrisk relatert utstyr.